Home / Security risk management / Security consultancy

Security consultancy

Security advies behelst het adviseren en assisteren van organisaties en projecten om deze te helpen hun security risico's op een professionele en verantwoordelijke manier te managen. Goed advies moet organisaties en projecten in staat stellen belangrijke zakelijke beslissingen te nemen, waarbij eventuele onderbrekingen als gevolg van ongewenste security gebeurtenissen tot een minimum worden beperkt. Goede security kan ook een belangrijke bijdrage leveren aan kostenbeheersing.

Security risk assessment

Security infrastructure

Business continuity

Incident crisis management

Security audit

HomeContact
NLEN