Home / Home / Wettelijke bepalingen

Wettelijke bepalingen

 
Met recht....

U mag van Prevent International verwachten dat wij contacten onderhouden met alle relevante branche organisaties. Voorts houdt Prevent International zich aan de wettelijke bepalingen zoals geformuleerd in de
'Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus'.

Omdat er veel wordt samengewerkt met Politie en Justitie zijn wij ervaren in het opstellen van transparante werkafspraken met deze instellingen. Waar onze bevoegdheden stoppen, informeren wij uitvoerig deze instanties. Na het overhandigen van uw persoonlijk dossier en de bespreking hiervan,kunnen zij de nodige tijdwinst boeken, en adequaat verdere maatregelen nemen.

HomeContact
NLEN