Home / Security Training / Integrity management

Integrity management

Het personeel is het meest waardevolle aandeel in een organisatie. Toch moet het ook herkend worden dat, tegelijkertijd, de menselijke factor een potentieel risico kan vormen, doordat besproken of onbesproken gedrag kan resulteren in een gevoel dat men zich kwetsbaar opstelt bijv. : schulden hebben, alcohol - en drugsverslaafd zijn of naïef en onvoorzichtig gedrag vertonen. Het wangedrag kan beduidende schade aan organisatieprocessen, hun financiële positie en reputatie veroorzaken.

Daarom is het belangrijk voor organisaties om de juiste aandacht aan de eerlijkheid van het personeel te besteden.

Prevent International heeft, mede middels bij haar aangesloten deskundigen, een reeds lang gevestigde positie in de professionele veiligheidsgemeenschap, waardoor we de mogelijkheid bieden, om op maat gemaakte integriteitprogramma's voor organisaties te ontwikkelen en ten uitvoer te leggen.

Security risk management

Security awareness

Business intelligence

Defensive / offensive driving

Hostile environment

HomeContact
NLEN